Kolej syberyjska

W Nowej Wilejce (dzielnica Wilna) stoi autentyczny wagon z 1941 r. upamiętniający masowe wywózki na Syberię.
Rozpoczęły się one 14 czerwca 1941 roku po włączeniu Litwy do Związku Radzieckiego.
Szacuje się, że od 1941 do 1952 roku w głąb Rosji zesłano blisko 200 tys. Ludzi. Wywożeni w bydlęcych wagonach byli nie tylko Litwini, ale też Polacy z Wilna i Wileńszczyzny, Rosjanie i Żydzi.

 

Jest to jedno z wielu miejsc w Wilnie, o którym pisze w ebooku „5 dni w Wilnie to za mało”.

 

 

Chcesz wesprzeć moje działania?

 

Przeczytaj również:

Park Techniki Wojskowej w Zabrzu

Na otwartej przestrzeni można podziwiać pojazdy i samoloty wojskowe z okresu Ludowego Wojska Polskiego oraz II Wojny Światowej.

 

Niesamowity event w Ardenach

Ponad 150 rekonstruktorów, kilkadziesiąt pojazdów i niesamowita inscenizacja walk z przełomu 1944 i 1945 roku.

 

Więzienie na Łukiszkach

Miejsce kaźni przedstawicieli wielu narodów – Białorusinów, Litwinów, Żydów, a także tysięcy Polaków, uczestników powstań i żołnierzy AK.

 

Media Społecznosciowe